Wie zijn we?

De kaasboerderij wordt gerund door drie broers, hun vrouwen en ongeveer tien vaste werknemers. Cock, getrouwd met Wilma, is verantwoordelijk voor de algemene zaken en de veehouderij. Pieter, getrouwd met Lisette, werkt met name in de kaasmakerij. Jaco, getrouwd met Annemarie, neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

Familiebedrijf

Wij zijn een echt familiebedrijf! In 1977 is de eerste generatie begonnen op deze boerderij. In 2009 hebben de 3 broers, Cock, Pieter en Jaco het bedrijf overgenomen van hun ouders. Zowel de vorige als de nieuwe generatie is betrokken op het bedrijf en denkt mee. Ook de 3e generatie is ondertussen ingestroomd en daarnaast springen er bij grote drukte regelmatig familieleden bij. De familieleden en ook de werknemers hebben hart voor de zaak. Zodoende is de betrokkenheid op het bedrijf, bij de koeien en bij de kaas, groot. Doordat we dicht bij elkaar staan, zijn onze communicatielijnen kort, werken we flexibel en zijn we innovatief. We werken met enthousiasme om ons eindproduct op een hoger niveau te brengen:
Echte, lekkere kaas van de boerderij!

img_4763

Zorgen voor de natuur

We leven en werken vanuit ons geloof in de Heere God, Die ons het leven heeft gegeven en Die ons elke dag kracht en gezondheid geeft om ons werk te doen. We weten ons afhankelijk van Hem. Dat gedachtegoed proberen we in de praktijk te brengen bij de zorg voor onze dieren. Dat betekent dat we niet alleen uit economisch perspectief werken, maar ook voor mens, dier en natuur goed willen zorgen.

dsc_0280-1-_edited