Monovergister

In de toekomst hopen wij verder te verduurzamen en een stap te zetten richting kringlooplandbouw. Daarom oriënteren wij ons op een monovergister. Die zet mest om in energie (stroom of warmte). Warmte is voor ons interessant, omdat de kaasmakerij veel warmte nodig heeft. Door een deel van de vrijkomende energie om te zetten in stroom, kunnen we die zelf ook ’s avonds en ’s nachts gebruiken. Met een monovergister kunnen we als bedrijf energieneutraal worden en de rest van de stroom terugleveren aan het energienet.

Monovergister

Sinds Augustus 2021 draait er een monovergister. Iedere dag wordt er mest in de vergister gepompt, bacteriën maken van de mest methaan. Het methaan gaat boven in de kap. De vergister heeft 2 motors, die gaan werken als er methaan in de mestsilo’s zit. De moters drijven generator aan en de generator wekt dan stroom op. En de van de warmte komt warm water. De vergister levert 75 kWh per uur als hij vol zit.

vegister

Hoe gaat dat nou precies in zijn werk?
Lees en bekijk het hieronder! ↓