Veehouderij

De veestapel bestaat uit ruim 400 melkkoeien. Hiervan worden er dagelijks 380 gemolken.
In de zomer lopen de koeien overdag met mooi weer in de wei.